Bezpieczne opatrywanie ran – dla dobra ludzi i środowiska

Wierzymy, że naszą odpowiedzialnością jako marki i przedsiębiorstwa są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki wymiernym celom i aktywnościom staramy się rozwijać w sposób zrównoważony i nieustannie dążymy do oferowania naszym klientom bardziej zrównoważonych produktów.

Ogólne ambicje

Chcemy być liderem zrównoważonego rozwoju w swojej kategorii oraz dostarczać rozwiązania w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Naszą ambicją jest zintegrowanie założeń zrównoważonego rozwoju we wszytkich naszych produktach oraz we wszystkich procesach, poprzez ciagłe, zrównoważone doskonalenie. Wymieniamy materiały na ich bardziej ekologiczne odpowiedniki, ograniczamy emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji i transportu oraz stawiamy na ułatwianie recyklingu produktów.

Chcemy być transparentni, informując o naszych celach środowiskowych, działaniach i osiągnięciach w zakresie ochrony środowiska. Chcemy być źródłem wiedzy i inspiracji dla naszych klientów.

Naszym celem jest wspieranie klientów i umożliwienie im dokonywania świadomych wyborów pod względem ochrony środowiska podczas zakupu produktów do opatrywania ran i pielęgnacji stóp. Zamierzamy w jasny sposób informować, jak zmieniamy produkty i materiały opakowaniowe, tak aby były bardziej zrównoważone i nadawały się do recyklingu.

Plan zrównoważonego rozwoju Orkla Wound Care bazuje na strategii zrównoważonego rozwoju Orkla, która jest spójna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ .

Najważniejsze obszary

Postawiliśmy sobie ambitne cele w zakresie udoskonalenia naszego łańcucha wartości i naszych produktów do roku 2025. Będziemy skupiać się na poprawie wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju naszych najważniejszych produktów i określiliśmy cztery najważniejsze obszary.

Bezpieczeństwo produktów

Zagwarantujemy bezpieczeństwo naszych działań oraz całego łańcucha wartości. Zapewniając bezpieczne i wysokiej jakości surowce i produkty wytwarzane w sposób, który chroni ludzi i środowisko, możemy zaoferować klientowi pewność wyboru praktycznych i bezpiecznych produktów.

Odpowiedzialny wybór dostawców

Ograniczymy ślad węglowy naszych opakowań i produktów, oferując artykuły ze zrównoważonych surowców i opakowania wykonane z surowców odnawialnych lub przetworzonych. Chcemy opracowywać opakowania, które wpisują się w zasady polityki cyrkularnej konsumpcji materiałów opakowaniowych oraz ograniczenia wpływu na klimat.

Ochrona środowiska

Będziemy unowocześniać nasze produkty i sposoby pracy, aby minimalizować wpływ na klimat. Poprzez zmiany w sposobie pracy i podejmowanie systematycznych wysiłków celem zmniejszenia zużycia energii, emisji i odpadów, przejście na odnawialne źródła energii i eksplorację cyrkularnych modeli biznesowych, zmniejszymy wpływ na klimat i ilość odpadów na każdym etapie.

Troska o ludzi i społeczeństwo

Chcemy stanowić wzór do naśladowania w społeczeństwie i rozwijać się w kierunku rekomendowanym innym, będąc odpowiedzialnym i troskliwym pracodawcą. Oznacza to zadbanie o bezpieczne i zdrowe miejsce pracy z kulturą otwartości i zerowej tolerancji wobec dyskryminacji. Chcemy być uosobieniem zmian, które pragniemy widzieć wokół, i w ten sposób pozytywnie wpływać na społeczeństwo.

Nasze cele do 2025 roku

Bezpieczne produkty

 • Nasze procesy produkcyjne są ściśle monitorowane, aby spełniały najwyższe standardy
 • Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, skupiając się na bezpieczeństwie i prawach człowieka
 • Nasze produkty są zgodne z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i wpływu na środowisko

Odpowiedzialny wybór dostawców

 • Wszystkie opakowania powinny nadawać się do przetworzenia i mieć jasne instrukcje dotyczące recyklingu
 • Opakowania dla konsumenta powinny być wykonane w co najmniej 50% z materiału pochodzącego z recyklingu
 • Opakowania kartonowe powinny zawierać przynajmniej 80% włókien pochodzących z recyklingu (z odzysku ???)
 • Większe ilości tworzyw sztucznych pochodzących ze źródeł odnawialnych lub recyklingu w opakowaniach i produktach
 • Należy ograniczyć ilość opakowań w ogóle

Ochrona środowiska

 • Ograniczyć zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych w ramach działalności własnej i transportu
 • Energia używana w naszych fabrykach powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych
 • Utrzymać odpady prekonsumenckie i pokonsumenckie na niskim poziomie
 • Wprowadzić nowe możliwości biznesowe powiązane z gospodarką obiegu zamkniętego

Troska o ludzi i społeczeństwo

 • Chcemy być odpowiedzialnym pracodawcą
 • Chcemy oferować bezpieczne miejsca pracy bez ryzyka wypadków
 • Chcemy stworzyć kulturę pracy cechującą się wysoką moralnością, szacunkiem i brakiem dyskryminacji

Przykłady naszych dotychczasowych osiągnięć

Bezpieczne produkty

 • Wdrożyliśmy procedury oceny nowych produktów i materiałów pod kątem bezpieczeństwa i wpływu na środowisko
 • Wprowadziliśmy czujniki masy i optyczne na liniach produkcyjnych, aby lepiej monitorować jakość procesów
 • Planujemy przeprowadzać audyty u dostawców oraz prowadzić z nimi stały dialog

Odpowiedzialny wybór dostawców

 • Większość opakowań Salvequick nadaje się do recyklingu.
 • 50% produktów Salvequick zawiera instrukcje dotyczące recyklingu na opakowaniu. Celem jest, aby w 2025 roku każdy produkt posiadał takie instrukcje.
 • Zmniejszyliśmy emisje o 2750 kg ekwiwalentu CO2  rocznie*, zmieniając tworzywo, z którego są wykonane torebki w całej linii Salvequick Cover – wcześniej produkowane były na bazie paliw kopalnych, a obecnie są pochodzenia roślinnego (z trzciny cukrowej).
 • 70% materiału tekstylnego w plastrach pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych (jest na bazie celulozy).
 • >80% makulatury w kartonach.
 • 15% wszystkich tworzyw pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych lub recyklingu.
 • Zmniejszyliśmy emisje o 2700 kg ekwiwalentu CO2 rocznie, zastępując plastikową taśmę z PVC wokół tacek Salvequick na papierową z włókien przetworzonych.

*Zielony polietylen (PE) produkowany jest z etanolu jako produktu ubocznego powstającego podczas produkcji cukru z trzciny cukrowej. Nie zawiera żadnych surowców kopalnych i można go przetwarzać w dostępnych obecnie strumieniach recyklingu. Z kolei trzcina cukrowa jest w 100% odnawialna i pomaga ograniczyć emisje CO2. Zielony PE usuwa nawet 2,15 tony CO2 z atmosfery w przeliczeniu na każdą wyprodukowaną tonę (źródło: badanie LCS przeprowadzone przez E4tech i LCA Works)

Ochrona środowiska

 • Spadek emisji gazów cieplarnianych o 5% w stosunku do przychodów w działalności własnej w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego.
 • Ograniczenie całkowitej ilości odpadów o prawie 11% względem przychodów w naszych własnych fabrykach w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego.
 • Cała używana elektryczność w naszych własnych fabrykach jest odnawialna.
 • Pierwsza umowa transportowa w 2021 roku na używanie 50% biopaliw na transporty w Szwecji. Biopaliwa zmniejszają ekwiwalent CO2 o 90% w porównaniu z paliwami kopalnymi.
 • Mniejsza liczba transportów dzięki korzystaniu z usług lokalnych dostawców materiałów tekstylnych, papieru ochronnego i nadruków na plastrach dla dzieci.
 • 65% naszych samochodów służbowych może jeździć na paliwach innych niż kopalne. Celem jest, aby w 2025 roku wszystkie samochody miały taką możliwość.

50

50% produktów Salvequick zawiera instrukcje dotyczące recyklingu na opakowaniu.

70

70% materiału tekstylnego w plastrach pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych (jest na bazie celulozy).

100

Cała używana elektryczność w naszych własnych fabrykach jest odnawialna.