Na opakowaniach naszych wyrobów zastosowano symbole, które szybko i jasno informują o zawartości i zastosowaniu wyrobów. Symbole są zgodne z normą EN ISO 15223-1 Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach.
Użyte symbole i ich znaczenie:
 • Ateranvand_ej

  Numer katalogowy. (Numer artykułu wyrobu)

 • Ateranvand_ej

  Nie używać ponownie. Wyłącznie do użytku jednorazowego

 • Ateranvand_ej

  Termin przydatności do użytku. Nie używać po upływie podanego roku/miesiąca

 • Ateranvand_ej

  Kod partii. Określa kod produkcyjny producenta

 • Ateranvand_ej

  Wyrób lub opakowanie zawiera naturalny lateks

 • Ateranvand_ej

  Producent

 • Ateranvand_ej

  Wyrób medyczny

 • Ateranvand_ej

  Wyrób sterylizowany za pomocą aseptycznych technik przetwarzania

 • Ateranvand_ej

  Wyrób sterylizowany za pomocą napromieniowania

 • Ateranvand_ej

  Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania

 • Ateranvand_ej

  Pojedyńczy system bariery sterylnej

 • Ateranvand_ej

  Data produkcji

 • Ateranvand_ej

  Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

 • Ateranvand_ej

  Przechowywać w suchym miejscu

 • Ateranvand_ej

  Zakres temperatur. Określa najwyższą i najniższą temperaturę przechowywania

 • Ateranvand_ej

  Zakres temperatur. Określa najwyższą lub najniższą temperaturę przechowywania

 • Ateranvand_ej

  Uwaga. Zapoznaj się z instrukcjami używania, aby uzyskać informację o ostrzeżeniach i środkach ostrożności, których nie można umieścić na samym wyrobie medycznym.

 • Ateranvand_ej

  Zapoznaj się z instrukcją używania

 • Ateranvand_ej

  Oczyść ranę

 • Ateranvand_ej

 • Ateranvand_ej

  Usunąć papier ochronny (oznaczony jako 1)

 • Ateranvand_ej

  Usunąć papier ochronny (oznaczony jako 2)

 • Ateranvand_ej

  Usunąć plaster po 24 godzinach od nałożenia

 • Ateranvand_ej

  Oczyść ranę

 • Ateranvand_ej

  Nałożyć plaster na ranę

 • Ateranvand_ej

  Usunąć plaster po 24 godzinach od nałożenia

 • Ateranvand_ej

  Materiał odnawialny

 • Ateranvand_ej

  Informacje na salvequick.com

 • Ateranvand_ej

  Informacja

 • Ateranvand_ej

  Importer. Wskazuje na importera wyrobu medycznego w danym regionie

 • Ateranvand_ej

  Dystrybutor. Wskazuje na dystrybutora wyrobu medycznego w danym regionie

 • Ateranvand_ej

  Zawiera niebezpieczne substancje. Wskazuje wyrób medyczny, który zawiera substancje rakotwórcze, mutagenne, reprotoksyczne (CMR) lub substancje o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

 • Ateranvand_ej

  Tłumaczenie. Wskazuje, że oryginalne informacje o wyrobie medycznym zostały poddane tłumaczeniu, które uzupełnia lub zastępuje oryginalne informacje.

 • Ateranvand_ej

  Przepakowanie. Wskazuje, że nastąpiła modyfikacja oryginalnej konfiguracji opakowania wyrobu medycznego

 • Ateranvand_ej

  Strona internetowa z informacjami dla pacjenta. Wskazuje stronę internetową, gdzie pacjent może uzyskać dodatkowe informacje o wyrobie

 • Ateranvand_ej

  Kraj wytwarzania

 • Ateranvand_ej

  Opakowanie nadające się do recyklingu

 • Ateranvand_ej

  Wyrzucić do śmieci domowych

 • Ateranvand_ej

  Zielony punkt. Wskazuje, że producent opakowania wniósł wkład finansowy w recykling tego opakowania.

 • Ateranvand_ej

  Szacowany znak. Ilość nominalna (objetość lub waga)

 • Ateranvand_ej

  Ograniczona ilość. Towary niebezpieczne, które są pakowane zgodnie z wyłączeniem ilości ograniczonej.

 • Ateranvand_ej

  Odwrócony epsilon. Dozownik aerozoli spełnia wymagania 75/324/EWG

 • Ateranvand_ej

  Numer partii i data ważności nadrukowane na spodzie pojemnika

 • Ateranvand_ej

  Całkowita pojemność: Pojemność całkowita dla pojemników zawierających 100 ml lub więcej. Liczba zależy od objętości pojemnika